Danh sách nhân viên hỗ trợ và bán hàng tại tỉnh/thành

Viettel HCM
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lamlamjpl@gmail.com
Viettel Đồng Tháp
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bình Dương
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bắc Giang
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bắc Kạn
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bạc Liêu
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bắc Ninh
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bình phước
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bến Tre
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lapmpt6@viettel.com.vn
Viettel Bình Thuận
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Bình Định
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Cao Bằng
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Cà Mau
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Cần Thơ
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lamlamjpl@gmail.com
Viettel Điện Biên
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Đắk Nông
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Đắk Lắk
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Đà Nẳng
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Đồng Nai
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Gia Lai
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Hòa Bình
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel An Giang
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Hải Dương
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn
Viettel Hậu Giang
Phạm Thị Lắm

Điện thoại:

0983.80.33.77

Email:

lampt6@viettel.com.vn