Danh sách nhân viên hỗ trợ và bán hàng tại tỉnh/thành

Viettel Đồng Tháp
Nguyễn Tuấn Linh

Điện thoại:

0964871111

Email:

linhnt14@viettel.com.vn