Chữ ký số - Viettel Phú Yên

Nguyễn Linh
Người hỗ trợ Viettel Phú Yên

Email:

linhnt14@viettel.com.vn

Điện thoại:

0964871111
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI TỐT NHẤT!

DÀNH CHO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

Hòa mạng mới

CA-PRO1

CA-PRO2

CA-PRO3

1.826.000 đ

2.741.000 đ

3.109.000 đ

Giá CTS: 1.276.000đ

Giá CTS: 2.191.000đ

Giá CTS: 3.109.000đ

Giá thiết bị: 550.000đ

Giá thiết bị: 550.000đ

Thiết bị đã bao gồm trong gói cước

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Thời gian sử dụng: 36 tháng

Gia hạn

CA-PRO1

CA-PRO2

CA-PRO3

1.276.000 đ

2.191.000 đ

2.909.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng

Thời gian sử dụng: 24 tháng

Thời gian sử dụng: 36 tháng

DÀNH CHO CÁ NHÂN

Hòa mạng mới

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

1.045.000 đ

1.391.500 đ

1.188.000 đ

Giá CTS: 495.000 đ

Giá CTS: 841.500 đ

Giá CTS: 1.188.000 đ

Giá thiết bị: 550.000 đ

Giá thiết bị: 550.000 đ

Thiết bị đã bao gồm trong gói cước

Thời gian sử dụng: 12 tháng + khuyến mại 6 tháng

Thời gian sử dụng: 24 tháng + khuyến mại 6 tháng

Thời gian sử dụng: 36 tháng +khuyến mại: HN. HCM: 9 tháng; Các tỉnh còn lại: 6 tháng

Gia hạn

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

495.000 đ

841.500 đ

1.188.000 đ

Thời gian sử dụng: 12 tháng + khuyến mại 9 tháng

Thời gian sử dụng: 24 tháng + khuyến mại 9 tháng

Thời gian sử dung: 12 tháng +khuyến mại HN. HCM: 12 tháng; Các tỉnh còn lại: 9 tháng