Danh sách hỗ trợ 63 tỉnh thành - Viettel Bắc Ninh

Phạm Thị Lắm
Người hỗ trợ Viettel Bắc Ninh

Email:

lampt6@viettel.com.vn

Điện thoại:

0983.80.33.77